atlėpti

atlėpti
1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios . 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai, atlėpusi iškarpa plevėsavo, šmetekavo A.Vien. Atlėpo kišenė . | Kai duos kakton, tai ir atlėpsì (atvirsi) aukštyniekas Ml. \ lėpti; aplėpti; atlėpti; išlėpti; nulėpti; sulėpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atlepti — 2 atlèpti intr. atvipti, atkerti, atšokti: Bato užkulnis atlẽpęs Kl. lepti; atlepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — atlė̃pti vksm. Šuõ atlė̃pusiomis ausimi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplėpti — 1 aplė̃pti intr. 1. Trgn, Ds apvysti, apglebti: Žolynai net aplė̃po nuo šilmos Ds. Lietaus nėra, tai javai aplė̃po Grv. 2. nulinkti: Šuva aplė̃pusiom ausim Mlt. ^ Pradėjo [kumelaite] važinėt, tai ir aplė̃po auses (nebetokia smarki) Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokti — K 1. intr. SD1108, SD216,385, Q652, R, R419, MŽ, Sut, N, M, LL122, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Slm, Krtn atlikti šuolį į šoną ar atgal, šokant atsitraukti: Kai nudegiau pirštą, tuoj atšokau in šalį Dg. Ko čia atšokai kaip nuo ugnies? Ktk. Duoda i tam par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — 1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lėpti — 1 lė̃pti, sta, o intr., lėpti 1. glebti, vysti: Saulė tiek kepina, net jurginai lė̃psta Sdk. Pakando šalna lapus, dabar lė̃psta žemėn Kp. 2. nesilaikyti tiesiam, svirti, linkti žemyn: Galva lė̃psta [girtam] OG341. Jie tarpsta, kvepia, lapeliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulėpti — 1 nulė̃pti intr. 1. suglebus nulinkti, nuvysti: Nukratyk dulkes nuo nulėpusių medžių lapų Vaižg. Kad darže batvinių lapai nulė̃pę, tai bus lietaus LMD(Ml). 2. nulinkti, nukabti žemyn: Jo pečiai nulė̃pę Mlt. Uostai išdrikę, žemyn nulėpę, šlapi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulėpti — 1 sulė̃pti intr. 1. suvysti, suglebti: Nuo saulės visai sulė̃po batviniai Ds. Nurėkštas kvietkas tuoj sulė̃psta Kp. 2. suglebti, susmukti dėl silpnumo: Sulė̃po žmogus, nebepaeina J.Jabl. Ir sulė̃po kaip grybas Mlt. Kai sumygau, tuoj sulė̃po (per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”